Technisch schade onderzoek

Indien na reparatie of onderhoud of na de aanschaf van een voertuig een discussie dreigt te ontstaan over de ontstane technische schade aan het voertuig, in de meest brede zin van het woord, kan een technisch onderzoek door een erkend expert een uitkomst bieden.

Wagenpark beheer

Wat kan een erkend expert voor u als wagenpark beheerder betekenen ?

Vraagt u zich af of het herstel of onderhoud is uitgevoerd conform uw opdracht ?

Of het nu gaat om een technische schade waarbij het gaat om wie waarvoor aansprakelijk is of een carrosserie schade 
waarbij de kwaliteit van het herstel moet worden vastgesteld

Middels een technisch en documentatie onderzoek kan worden vastgesteld of uw opdracht naar behoren is uitgevoerd.

U kan hierbij denken aan een zg. steekproef of een incidenteel onderzoek.

Tevoren zijn uiteraard duidelijke afspraken te maken op de wijze waarop wordt gerapporteerd